Over octoplus

‘If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be.’
(Maya Angelou)

De missie van octoplus is om hoogbegaafdheid uit de stereotiepe, negatieve hoek te halen en de positieve kanten ervan te belichten. Ondanks alles wat er in de media verschijnt, is hoogbegaafdheid géén ‘diagnose’ of probleem. Een snel hoofd is een sterkte, net als snelle benen dat zijn.

Mijn droom is dat elk hoogbegaafd persoon over de nodige handvaten beschikt om diens snelle hoofd te gebruiken op een manier die ‘passend’ voelt en voldoening geeft. Zonder zich (teveel) te laten leiden door (geïnternaliseerde) verwachtingen.

Om zelf aan het stuur van je (professionele) leven te (durven) gaan staan, is zelfinzicht cruciaal.
octoplus biedt daarom ondersteuning en (loopbaan)begeleiding aan (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen. We werken ‘inside out’: van binnen naar buiten. Authenticiteit, openheid en respect zijn basisprincipes.

Bij octoplus wordt hokjes-denken zoveel mogelijk vermeden.
Geen twee mensen zijn dezelfde.
Er is niet zoiets als ‘de’ hoogbegaafde.

Het label kan helpen vanwege de herkenning, het inzicht en de tools die aangereikt kunnen worden, maar ervan uitgaan dat elke hoogbegaafde dezelfde is en hetzelfde nodig heeft, is meer dan een brug te ver.
Naast het over-simplificeren van de realiteit en van onze prachtige complexe wereld, kan het ook tot gevolg hebben dat mensen zich nog minder op hun plaats gaan voelen. Als je aan een hokje toegewezen wordt en vervolgens ontdekt dat je toch nog anders bent dan de anderen in dat hokje, ga je vrijwel automatisch denken dat er iets mis met je is.

Bij octoplus vertrekken we vanuit jouw eigenheid, jouw ervaringen, jouw vraag.

Waarom octoplus?

Het korte antwoord is: vanuit de overtuiging dat veelzijdigheid een troef is.
Dat een octopus acht armen heeft, is algemeen geweten.
Maar … wist je het volgende al?

De octopus is het meest intelligente ongewervelde dier dat er bestaat. Octopussen leren door te observeren en maken – net als mensen – gebruik van hulpmiddelen. Ze zijn ontzettend flexibel en creatief.
Octopussen hebben een gigantisch aanpassingsvermogen.
Niet alleen kunnen hun armen weer aangroeien, bovendien zijn ze meesters in camouflage:
ze kunnen (razendsnel) de kleur en textuur van hun huid veranderen en kunnen zelfs andere dieren imiteren om zo vijanden weg te jagen.
Een octopus heeft drie harten.

Zeg nu zelf, best herkenbaar toch? Dat laatste uiteraard enkel metaforisch…

Gefascineerd?
Interessante filmpjes vind je hier, hier en hier.

Wie ben ik?

Ik ben Ilse.
Intens denker en voeler, psycholoog, wetenschapper, loopbaancoach, muzikant en (bovenal) mama.

Als kind en als tiener was ik er trots op een kameleon (of octopus) te zijn. Ik kon me vlot aanpassen aan verschillende ‘types’ gezelschappen van verschillende leeftijden (inclusief leerkrachten). Het was een automatisme om aan te voelen wat de ander nodig had en me aan te passen aan die verwachtingen. Mensen die ik niet kon peilen, lokten frustratie uit. Wat moest ik daarmee? Geleidelijk aan leerde ik om het masker van het perfecte kind af te zetten en mijn échte kleuren te laten zien. Ook die kleuren waarvan ik altijd wel had aangevoeld dat ze wat feller of ‘anders’ waren. Intussen heb ik een vrij goed evenwicht gevonden tussen de intensiteit binnenin en de manier van omgaan met de buitenwereld. Gaat het altijd vanzelf? Nee. Maar ik ken mezelf en mijn noden voldoende om daarmee om te gaan.

Tegelijk keek ik van jongs af aan altijd al graag ‘naar binnen’. Ik dacht veel na over mezelf en mijn omgeving, en kon me verliezen in de vraag waarom mensen deden wat ze deden. Tegen alle adviezen in (“jij bent goed in …, dus je moet …”), koos ik ervoor om psychologie te gaan studeren. Het pad dat ik sindsdien aflegde, liet me toe om mensen en hun binnenkant vanuit verschillende perspectieven te bekijken: ik studeerde af als klinisch psycholoog, deed vervolgens onderzoek aan de KU Leuven in het domein van de cognitieve psychologie, om daarna te focussen op het ondersteunen van de (loopbaan)ontwikkeling van jonge onderzoekers aan de Universiteit Hasselt. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor het interne loopbaancentrum aan diezelfde universiteit. Ik ben daarbij bezig met het uitzetten van beleidslijnen enerzijds, en het actief ondersteunen van onze medewerkers anderzijds (als loopbaancoach en als vertrouwenspersoon).

Ik ben mama van twee fantastische jongens, die mijn interesse wekten voor het thema hoogbegaafdheid. Ik beet me erin vast en zocht daarbij naar wetenschappelijk onderbouwde kennis. Dat bracht me (o.a.) bij Hoogbloeier, waar ik zowel de ‘verdiepingsopleiding’ als de ‘expertopleiding hoogbegaafdheid’ volgde, gevolgd door een certificeringsexamen.

De herkenning die ik voelde toen ik in dit thema dook, deed mijn wereld daveren op zijn grondvesten. Niet dat ik nog niet eerder in aanraking kwam met het concept hoogbegaafdheid, maar al die nieuwe inzichten leidden tot een diepere verwerking en daardoor ook dieper voelen. Het werd een intens proces van puzzelstukjes die op hun plaats vielen, afgewisseld met twijfel. Van toegenomen zelfzekerheid afgewisseld met onzekerheid. Van de ups en downs die het leven zo boeiend maken, en waar ik heel graag anderen bij begeleid.

De drang om te leren en te groeien behoort tot de kern van wie ik ben. Mijn achtergrond in een notendop:

master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KU Leuven, 2004)
doctoraat in de Psychologie (KU Leuven, 2009)
gecertificeerd loopbaancoach (Arabel, 2015)
gecertificeerd trainer (HRD Academy, 2016)
gecertificeerd vertrouwenspersoon (Securex, 2018)
gecertificeerd expert hoogbegaafdheid (Hoogbloeier, 2023)
gecertificeerd kerntalentenanalist (CoreTalents, 2023)

Andere relevante opleidingen:

Kiezen voor talent (Luk Dewulf – HRD Academy, 2020)
Inspirerend coachen (GRROW-methodiek – HRD Academy, 2021)
Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (HRD Academy, 2023)

In de tijd die ik niet aan mijn gezin, werk of opleidingen spendeer, hou ik ervan om te zingen, me te verliezen in een boek of serie, en te schrijven. Zingen doe ik bij koor Cantico, bij musicalcompagnie Mithe en occasioneel bij productiehuis Camerata Productions.

Hoogbegaafdheid

Loopbaankeuzes

Aanbod

Nieuwsbrief

Ontvang je graag een update in je mailbox wanneer er een nieuwe blogpost verschijnt of wanneer er iets verandert aan het aanbod?

Scroll naar boven