Kerntalentenanalyse

Sta je voor een belangrijke keuze?
Twijfel je over wie je bent en waar jouw potentieel zit?
Heeft je zoektocht naar info over hoogbegaafdheid je zelfbeeld op losse schroeven gezet en wil je jezelf (opnieuw) beter leren kennen?
Ben je in veel dingen goed en/of heb je een brede interesse en heb je het daardoor moeilijk om helder te krijgen wat je echt energie geeft?

De kerntalentenmethode is een krachtige methode met empirische basis, waarmee je snel een zicht krijgt op wie je bent, waar je potentieel zit en wat je van nature motiveert. Het is een misvatting dat ‘iets graag doen’ en ‘iets goed kunnen’ automatisch samenvallen met elkaar. Als hoogbegaafd individu is het meer dan waarschijnlijk dat je heel wat zaken vrij makkelijk onder de knie kreeg of krijgt. Dit betekent niet noodzakelijk dat ze je ook energie geven. Omgekeerd is het ook perfect mogelijk dat er activiteiten zijn waar je (nog) niet goed in bent, maar die wel goed bij je zouden passen.

Waar gaan je ogen van blinken?

Bij een kerntalentenanalyse vertrekken we vanuit wat je al dan niet graag deed als kind. Kinderen kiezen immers onbewust voor speelgoed / spelletjes / activiteiten die bij hun persoonlijkheid passen. We exploreren dit via een vooraf in te vullen online vragenlijst (30 min) en een mondelinge bevraging (± 1,5u).

Vervolgens krijg je feedback over wat dit betekent voor jou als volwassene (±1u). Je krijgt uitleg over je kerntalenten en de wisselwerking daartussen. Zo krijg je zicht op waar je natuurlijke aanleg ligt, wat je vleugels geeft en waar je net energie aan verliest. Uiteraard wordt alles zorgvuldig afgetoetst en krijg je de kans om vragen te stellen.

In een diepte-interview en afrondend gesprek leggen we je kerntalenten naast je ervaringen en competenties (±1,5u). We onderzoeken de mate waarin je je kerntalenten benut in je huidige professionele leven. Soms kan een kerntalentenanalyse zo een verklaring bieden voor iets dat in het verleden fout is gelopen. We bespreken hoe je je kerntalenten optimaal kan inzetten met het oog op persoonlijke groei en welbevinden.

Indien je daarvoor kiest, ontvang je een persoonlijk verslag waarin je kerntalenten worden opgelijst en waarin alle besproken aspecten (en meer) van naald tot draad uitgelegd staan. Hier kan je naar teruggrijpen telkens wanneer je voor een keuze staat of je wanneer je wil aftoetsen of je nog op de juiste weg bent.

Waarom bij hoogbegaafdheid?

De kerntalentenmethode verschilt wezenlijk van andere methodieken in dat er geen sprake is van zelfbeoordeling, dat de conclusies niet gebaseerd zijn op een momentopname en dat mensen niet in hokjes worden geplaatst. Een kerntalentenanalyse biedt een gedetailleerd en genuanceerd beeld dat recht doet aan de complexiteit en intensiteit van hoogbegaafde volwassenen. Het is bovendien een positieve benadering, erop gericht om positieve keuzes te maken die mensen in hun waarde versterken.

Wat investeer je?

€420

Wat zit inbegrepen in die prijs?

Aan de hand van een kerntalentenanalyse krijg je een genuanceerd inzicht in wie je bent, wat je energie geeft en wat je motiveert. Het brengt je een positieve kijk op jezelf en je mogelijkheden. We gaan in totaal 4 uur samen aan de slag, waarbij volgende elementen inbegrepen zijn in de dienstverlening:

online vragenlijst
grondige voorbereiding van de feedback
inzichtelijke voorstelling van de resultaten aan de hand van kaartjes
koppeling tussen je kerntalenten en je professionele voorgeschiedenis en reeds verworven competenties
schematisch overzicht van je kerntalenten
beschikbaarheid via mail voor tussentijdse vragen

Optioneel:

Standaard verslag (€75)
Het standaard verslag omvat een gedetailleerde lijst van alle kerntalenten, waarbij per kerntalent wordt aangegeven hoe sterk dit voor jou is en wat dit betekent. De kerntalenten worden kort besproken per inhoudelijke cluster. Deze informatie laat je toe om prioriteiten te stellen en keuzes te maken.

Uitgebreid verslag (€175)
Het uitgebreide verslag gaat veel meer in de diepte dan het standaard verslag. Naast een beschrijving per kerntalent, krijg je ook inzicht in hoe de verschillende kerntalenten samenhangen en interageren. Sommige componenten versterken elkaar, lijken elkaar tegen te werken, of leiden tot specifieke noden. Hierover wordt extra toelichting gegeven, zowel binnen elke inhoudelijke cluster als over clusters heen. Je krijgt ook inzicht in implicaties met betrekking tot zaken als perfectionisme, faalangst, risico op burn-out en bore-out, leiderschapskwaliteiten, enz. Het uitgebreide verslag is veel meer dan een opsomming van kerntalenten; het is een persoonlijk document waar je nog heel vaak naar zal kunnen/willen teruggrijpen.

Volledige aanbod

Hoogbegaafdheid

Loopbaankeuzes

Over octoplus

Nieuwsbrief

Ontvang je graag een update in je mailbox wanneer er een nieuwe blogpost verschijnt of wanneer er iets verandert aan het aanbod?

Scroll naar boven