Hoogbegaafdheid bij volwassenen

‘Er is iets belangrijks dat ik jullie niet heb verteld,’ zei het paard.
‘Wat dan?’ zei de jongen.
‘Ik kan vliegen. Maar ik ben ermee gestopt omdat het andere paarden jaloers maakte.’
‘Nou, wij houden van je, of je kan vliegen of niet.’
(De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy)

Ongeveer 2.5% van de bevolking is hoogbegaafd. Het eenduidig definiëren van hoogbegaafdheid is echter niet vanzelfsprekend. Erover praten met anderen is dat vaak nog minder.

Wanneer het gaat om cognitieve hoogbegaafdheid is een bovengemiddelde intelligentie uiteraard een basisvoorwaarde. Zowel persoonlijkheidskenmerken als omgevingsfactoren spelen echter een belangrijke rol in de mate waarin die bovengemiddelde intelligentie al dan niet tot uiting komt, verder ontwikkeld kan worden en omgezet wordt in prestaties. Bovendien blijkt intens denken vaak hand in hand te gaan met intens voelen, en heeft zo’n snel hoofd ook implicaties voor hoe je omgaat met anderen.

Wanneer je als volwassene ontdekt dat je hoogbegaafd bent, kan het nodig zijn (en tijd vragen) om die ontdekking te integreren in je zelfbeeld.

Het leer- en groeitraject hoogbegaafdheid is bedoeld om je hierin te ondersteunen. Vertrekkend vanuit wetenschappelijke modellen en bevindingen exploreren we hoe we die theoretische concepten kunnen toepassen op, en herkennen in, de praktijk. We nemen jouw functioneren onder de loep en zoomen in op wat goed gaat en waar je mee worstelt, waarbij je ook zelf aan de slag gaat met concrete opdrachten.

Een kerntalentenanalyse kan bijkomende inzichten verschaffen met betrekking tot je energiegevers en -vreters. In geval van een specifieke loopbaanvraag kan loopbaanbegeleiding worden voorzien.

Soms biedt hoogbegaafdheid een verklaring voor ervaren moeilijkheden of struikelblokken.
Tegelijk geeft het (vooral) inzicht in een gigantisch potentieel, dat je misschien nog maar ten dele hebt aangeboord.

Het Delphi-model vat dit mooi samen:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.
(Kooijman – van Thiel, 2008)

Vanuit octoplus zetten we actief in op deze positieve zienswijze,
waarbij we doelbewust ingaan tegen de negatieve berichten die regelmatig in de media verschijnen.

Is het nodig een IQ-test te doen wanneer je denkt dat je hoogbegaafd bent en dit verder wil exploreren?

Neen.
Indien het je kan helpen om meer gemoedsrust te vinden, kan je er (binnenkort) wel bij octoplus voor terecht.

Het resultaat van een IQ-test kan een gevoel van zekerheid of geruststelling geven. Tegelijk is het belangrijk te beseffen dat dit altijd een momentopname betreft, waarbij heel wat situationele factoren je prestatie kunnen beïnvloeden.
Daarom krijg je bij octoplus nooit gewoon een ‘getal’ als resultaat, maar bekijken we samen hoe de test verlopen is en wat dit impliceert. Een test is nooit een doel op zich. Het is louter een middel, dat ondersteunend wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in je sterktes en noden.

Meer weten over hoogbegaafdheid?

Wetenschappelijk onderbouwde informatie over cognitieve (hoog)begaafdheid vind je o.a.:

via de website van Project Talent, met kennisbank en (gratis) online leermodules,
en via de website & vormingen van Hoogbloeier.

Loopbaankeuzes

Aanbod

Over octoplus

Nieuwsbrief

Ontvang je graag een update in je mailbox wanneer er een nieuwe blogpost verschijnt of wanneer er iets verandert aan het aanbod?

Scroll naar boven